PŘÍSPĚVKY

Příspěvek na pomoc lidem v nouzi:

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

Citace: trikralovasbirka.cz

Začali jsme přispívat v roce 2023.

Příspěvek na dětskou paliativní péči:

Všechny peníze, které Nadace rodiny Vlčkových získá od dárců, míří na zlepšení dětské paliativní péče.

Citace: nrv.org 

Začali jsme přispívat v roce 2023.